กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

ประเภท

3.กฎกระทรวง

ความเกี่ยวข้องกลุ่มงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561