ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

adress

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan Provincial Education Office
เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000.
โทรศัพท์ 042 611 871 โทรสาร 042 611 861
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mukdahanpeo@sueksa.go.th

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

face