การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายเดช สีหะมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร และบุคลากรสำนักงานร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การต้อ