การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตรวจ ติดตาม การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

 

การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 

การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดร.มาลินี กลางประพันธ์ นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ ร่วมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน