ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9 (4) และคณะอนุกรรมการตามข้อ 8 (9) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ฯ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9 (4) และคณะอนุกรรมการตามข้อ 8 (9)
ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ปกประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษาทุน (สควค.) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษาทุน (สควค.)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร) ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร) ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

รับสมัครคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 3

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งค