ข้อสั่งการจากการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรในช่วงวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

ข้อสั่งการจากการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรในช่วงวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนู แก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามการสอลแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 (รอบที่8) พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้โอวาท รวมทั้งสิ้น 19 อัตรา

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต๋ยอแซฟมุกดาหาร โดยมีนายวิโรจน์ โพธิ์สว่าง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร นายดนย์ ศรีวิชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าทีในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดมุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น Thailand-Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019) ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร