การขอทราบคะแนนในการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือ​​​มีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

 

การขอทราบคะแนนในการคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.
2562

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (กศจ.มุกดาหาร) ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 (กศจ.มุกดาหาร)

รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (เพิ่มเติม)

โดยสมัครหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 
(ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561)(บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)