• ไม่รับแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดในด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
  • การแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็นใดจะต้องอยู่ในพื้นฐาน ของข้อเท็จจริง เกิดปัญหาดังกล่าวจริง
  • ผู้แจ้งจะต้องระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อย่างชัดเจน เพื่อการประสานงาน
  • การดำเนินการหลังรับการแจ้งหรือรับการแสดงข้อคิดเห็น อาจจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
  • กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบการแจ้งหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ อาจจะตอบหรือไม่ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบประการใด
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกเพื่ออ่าน
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

** กรุณาแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น ตามความเป็นจริง

** กรุณาใช้คำที่สุภาพในการการแจ้งหรือแสดงข้อคิดเห็น

** กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร Email