ศธจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๓

ศธจ.มุกดาหาร ประชุมลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมกำหนดลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร