พิธีประดับอินทรธนู แก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนู แก่ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามการสอลแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 (รอบที่8) พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้โอวาท รวมทั้งสิ้น 19 อัตรา

พิธีรับมอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562 “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

พิธีรับมอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562  “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

การประชุมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมจัด