ศธจ.มุกดาหาร ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี

ศธจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๓