การประชุม กศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษ

กิจกรรม “วันจุฬาภรณ์” ประจำปี ๒๕๖๒

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสม

การประชุมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมจัด

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : นายดนย์ ศรีวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ศึ

การประชุม กศจ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562

21 มิถุนายน 2562 : นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นายส