การประชุมพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ปี ๒๕๖๓

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาการคำนวณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตรวจ ติดตาม การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมตรวจ ติดตาม การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

ศธจ.มุกดาหาร ประชุมกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี ๒๕๖๓

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี ๒๕๖๓