ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ประกาศแจ้งกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

 

📣📣ประกาศแจ้งกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 

การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 15/2564

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 15/2564 โดยมี นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ กศจ. มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 14/2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ สายคง ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 14/2564 โดยมี นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ อกศจ. มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์

 

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ โดยเป็นผู้แทนมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนีบัตร แก่นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ผู้ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๔

การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 (รอบที่1) และนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานให้โอวาทครูบรรจุใหม่ ในพิธีการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 (รอบที่1) และนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน