ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร