พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ประเภท

1.พระราชบัญญัติ

ความเกี่ยวข้องกลุ่มงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539