ขอเชิญเข้าร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรม "ร่วมเรียน พร้อมเข้าสู่ระบบ PA" ผ่านสื่อออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่มรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรม "ร่วมเรียน พร้อมเข้าสู่ระบบ PA" ผ่านสื่อออนไลน์

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล