สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผู้ตรวจผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. เกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นางปัทมาภรณ์ แพงดี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยนางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม นางมาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นายทองปาน สุขเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีนายวิชา อาญามือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ประธานกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ นายประสาทชัย แสนนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ให้การต้อนรับ

ศรายุทธ วังคะฮาต : ข่าว / ทองปาน สุขเสมอ : ภาพ