ศธจ.มุกดาหาร ร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๓

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสมพร  แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นักศึกษา เข้าร่วมประชุม