สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหา

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ ที่ตั้งอาคารเกษตรโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี มีนายยงยุทธ สายคง ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ด้านบริหารงานบุคคล) กล่าวต้อนรับ นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงาน องค์กร ในจังหวัดมุกดาหาร อดีตผู้บริหาร รองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติเกษตรโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บริหารจัดการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ ๗ อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัด ๓๐ โรง นักเรียน ๑๔,๔๒๗ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๐๒๙ คน มีนายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร