ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข เรียงตามเลขประจำตัวสอบการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.