พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธี กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร