ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน