ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “วันดูแลโลก…บ้านส่วนรวมของเรา”

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “วันดูแลโลก…บ้านส่วนรวมของเรา”

กลุุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

0. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ภาพประชาสัมพันธ์