ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร