การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันไดเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันไดเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภาพประชาสัมพันธ์