“ศธจ.มุกดาหาร งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต

ศธจ.มุกดาหาร งดให้ งดรับ ของขวัญในทุกเทศกาล” 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต
 

ชาว ศธจ.มุกดาหารขอขอบคุณในทุกความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากทุกท่านที่มอบให้

เปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพร หรือบัตรอวยพร ส่งให้กันทาง Social Media

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส