ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภาพประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์