การบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มงาน

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล