เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ไฟล์แนบ/รายละเอียด

ภาพประกอบ

หน่วย/กลุ่มรับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล