บรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค จังหวัดมุกดาหาร

บรรยากาศการสอบครูผู้ช่วย ภาค ค จังหวัดมุกดาหารและภาพรวมการดำเนินงาน📷
วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบ รร.มุกดาลัย

กลุุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

0. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

ภาพรวมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม