การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ปีงบประมาณ2566

วันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดย นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบ Online ผ่าน Facebook Fanpage ศธ360องศา ภายใต้แนวคิด”กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต”และได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ