5. ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan Provincial Education Office
เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000.
โทรศัพท์ 042 611 871 โทรสาร 042 611 861
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mukdahanpeo@sueksa.go.th