คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2565

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565