19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564