14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร